Comisii permanente

COMISIILE PERMANENTE DIN SCOALA SUNT :
1. COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
2. COMISIA PENTRU CURRICULUM
3. COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
4. COMISIA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
5. COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN
7. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL     ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII.